Driekwart van de beroepsbevolking overweegt omscholing

ma 30 nov 2020

Omscholen is misschien kleinere stap dan gedacht

Vanwege de impact van de coronamaatregelen op onze economie voelt slechts 24% van de Nederlandse beroepsbevolking zich zeker van zijn baan. De resterende 76% wil zich misschien of zeker omscholen. Dit blijkt uit de Omscholen Poll van Nationale Beroepengids al door ruim 2500 mensen is beantwoord.

Van de ondervraagden is 37% van plan om zich zo snel mogelijk om te scholen. Een kleine meerderheid van 39% zou zich willen omscholen wanneer dit nodig is. Slechts 24% verwacht geen omscholing nodig te hebben. In cijfers houdt dit in dat ongeveer drie miljoen mensen zich zo snel mogelijk willen omscholen en nog eens bijna 3,5 miljoen mensen wanneer dit nodig zal worden. Is hiervoor wel voldoende capaciteit? Vrijwel ongetwijfeld niet.

Waar wel rekening mee gehouden moet worden is dat omscholen voor een grotere groep misschien ook een kleinere stap is dan verwacht. Misschien is het puur een extra vaardigheid opdoen, of een competentie aanleren. Wellicht is extra vakkennis ook voldoende. De soep wordt dus misschien niet zo heet gegeten en er zijn gelukkig ook verschillende initiatieven ontstaan.

Verschillende initiatieven voor omscholing
Toen de impact van de eerste lockdown zichtbaar werd dachten de mensen van Nationale Beroepengids na over de maatschappelijke gevolgen en de rol die ze daar in konden hebben. Zo ontstond het idee van de Omschoolwijzer, die in augustus 2020 live is gegaan. Deze omschoolwijzer geeft voor 2500 beroepen aan wat er nodig is bij omscholing tot dat beroep. Zo geeft het aan welke competenties je nodig hebt, wat voor persoonstypes bij een beroep horen en natuurlijk ook welke vakkennis erbij hoort.

Gelukkig zag de overheid deze ontwikkeling ook aankomen en kwam met de NL leert door subsidie. Dit is een subsidie van €700 voor persoonlijk ontwikkeladvies met een loopbaancoach. Deze regeling was heel erg populair, in augustus 2020 hebben 22.000 mensen deze subsidie aangevraagd. Vanwege de grote vraag besloot de overheid om per 1 december weer 50.000 ontwikkeltrajecten ter beschikking te stellen. Ook het UWV kwam met een hulpmiddel, de Overstapberoepen. Dit is een overzicht van 54 beroepen uit 16 sectoren waarin het op dit moment lastig is om werk te vinden. Ieder beroep geeft 5 voorbeelden van beroepen waar u naar zou kunnen overstappen.

Dit overzicht is gebaseerd op bij het UWV bekende overstappen die afgelopen jaren door werkzoekenden zijn gemaakt. De gekozen voorbeeldberoepen bieden op dit moment betere baankansen.

Wat is belangrijk bij omscholing naar een nieuw beroep?
Om een beroep te kunnen uitoefenen zijn er eigenlijk maar een paar basisvragen die beantwoord moeten worden: Kan ik het? Past het bij mij? Vind ik het leuk of interessant?  Bij de vraag ‘Kan ik het?'  is het in de huidige situatie misschien zelfs belangrijker om naar de benodigde competenties te kijken dan naar de vakkennis. Voor veel beroepen geldt dat u de vakkennis opdoet terwijl u het beroep uitoefent. Er is natuurlijk wel een basis nodig, vergelijkbare kennis, maar veel detailkennis kan men on the job leren. (bron: Managers Online)