Neem je loopbaan zélf in handen: 6 tips

ma 30 nov 2020

Onze carrière wordt steeds minder voorspelbaar. Eenzelfde werkgever voor de rest van ons professioneel leven – zoals bij onze ouders en grootouders - bestaat bijna niet meer. Maar ook de onvoorspelbaarheid op de werkvloer zelf wordt groter.

“Er zijn steeds meer partijen die participeren in steeds meer processen: klanten, collega's, belangengroepen, leveranciers ... En hun wensen veranderen ook sneller. Het samenspel van al die mensen en wensen maakt de onvoorspelbaarheid groter. Wil je als werknemer overleven, dan moet je rekening houden met die steeds meer en snel wijzigende belangen van meer spelers om je heen”, aldus Karen Van Heuckelom, die veranderingsvraagstukken begeleidt in diverse organisaties in Vlaanderen en Nederland.

Situationeel leren
De huidige – en vooral de toekomstige – professional wordt daardoor met een steeds grotere onvoorspelbaarheid geconfronteerd. “De toekomst alleen planmatig vormgeven, dat lukt niet meer. Verandering is de enige constante. Je succes in je loopbaan zal dus deels afhangen van hoe jij met die continue verandering en beweging weet om te gaan. Een steeds groter deel van ons werk zal bestaan uit het permanent bijsturen van wat er nu gebeurt, en het oplossen van onverwachte noden en vragen die zich aandienen. Onze huidige kennis en vaardigheden zullen we moeten aanvullen met het snel leren begrijpen van nieuwe situaties en hier adequaat naar handelen.”

“Dit vraagt een nieuw soort leren, je zou het ‘situationeel leren’ kunnen noemen. Daarmee bedoel ik dat het leren zich tijdens de nieuwe situaties voordoet. Je loopbaan zal dus afhankelijk zijn van de manier waarop je hier een oplossing weet voor te vinden. Belangrijke factoren waarmee je het verschil zal maken zijn: hoe je de vraag interpreteert, hoe je de situatie inschat, hoe je complexe dingen op een eenduidige manier weet te brengen, hoe je de dialoog weet open te houden, hoe je onder grote tijdsdruk het overzicht kan bewaren enzovoort.”

“Kortom: dat nieuwe leren gaat meer over het professioneel ontwikkelen van je persoonlijkheid, om vandaar uit toegevoegde waarde te leveren. Dat houdt wel in dat je je persoonlijkheid niet mag ervaren als een statisch zelfbeeld, maar als iets dat continu ontwikkelt.”

Hoe zorg jij ervoor dat je je talenten blijft ontwikkelen en ze maximaal inzet? Met volgende 6 tips voor het managen van je eigen talenten!

1. Wees je bewust van je talenten
Stop met bescheiden te zijn en spontane zaken weg te wuiven als ‘ik deed maar wat’. Een talent laat zich zien in activiteiten die je moeiteloos uitvoert én die je energie geven. Jezelf - en dus ook je talenten - beter leren kennen, biedt houvast. Leer dus bewust naar jezelf te kijken door aandacht te hebben voor de impact die je hebt op anderen en op het resultaat. Niet door steeds de vraag te stellen ‘Doe ik het goed?’ Maar door jezelf constructief kritisch te bevragen, zoals: 'Wat heb ik allemaal gedaan tijdens deze vergadering/bijeenkomst? Welke interventies deed ik en hoe reageerden de anderen daarop? Heeft mijn tussenkomst een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat en zo ja, welke? Wat zou ik de volgende keer anders doen? Enzovoort ...

2. Word een fan je jezelf!
Fan zijn van jezelf houdt in dat je enthousiast durft te zijn over je creatieve oplossingen, je plotse leerinzichten, je briljante tussenkomst, je heldere visie, je moed om niet uit angst te handelen, ... Kortom: die bijzondere momenten die je bij jezelf kan constateren als een soort ‘toeschouwer’.
Naast het kritisch zijn en leren van je fouten, mag je vanaf nu ook minstens evenveel aandacht besteden aan het leren van je hoogtepunten. Ze geven je zelfvertrouwen en moedigen je aan je comfortzone wat meer op te krikken. Dat positieve gevoel vergroot je veranderingsbereidheid.

3. Vraag door als je een compliment krijgt
Voor velen is dat taboe. Met kritiek hebben we steeds beter leren omgaan, maar een compliment laten we vaak onbevraagd aan ons voorbijgaan. En dat is heel jammer, want mensen vertellen je hoe zij getuige waren van een positief effect van je woorden of daden. Soms heb je dat effect zelf nog niet in de gaten of heb je geen idee hoe je dat effect bereikt hebt. Daarom moet je leren doorvragen zodat je het effect wat je op anderen hebt, leert begrijpen en kan plaatsen. Het verruimt je zelfkennis.

4. Zoek regelmatig een nieuwe baan
Je hoeft deze tip niet letterlijk te nemen, maar het is wel belangrijk om regelmatig te kijken welke soort jobs er gevraagd worden. Op die manier hou je voeling met de arbeidsmarkt en ben je je bewust van je actuele toegevoegde waarde. Realiseer je dat er steeds meer nieuwe functies gecreëerd worden die 5 jaar geleden nog niet bestonden! Gebruik de jobadvertenties dus ook om je ontwikkelingsmogelijkheden en je loopbaanperspectief te verfijnen.

5. Zie de voordelen voor jezelf van mentorschap voor jongeren
Kennis en ervaring op een versnelde manier doorgeven aan jonge medewerkers is een winst voor beide partijen. Het geeft je als mentor de kans om je coachende vaardigheden verder te ontwikkelen én ook om de kracht van het anders denken en handelen van die jongere generatie beter te leren kennen. Je kan deze rol formeel toegewezen krijgen, maar ook op een informele manier kan je toegevoegde waarde leveren.

6. Laat energievreters los
Om je blijvend te ontwikkelen, moet je ook ruimte maken door dingen die je echt niet goed kan of graag doet, af te stoten. Stop dus met ‘alles te willen kunnen’, geef toe waar je niet goed in bent en zoek een collega voor wie het geen moeite kost. Hierdoor zal je zelf meer plezier vinden in je werk. (bron: Loopbaan Visie / Jobat)